Pleidooi voor een coöperatieve spoorwegmaatschappij

Reizigers voelen zich niet gehoord, personeel voelt zich niet gehoord. Treinen worden geschrapt, stations worden gesloten. De NMBS draait al een tijdje niet meer soepel. Kan het niet anders? Een spoorwegmaatschappij die echt vertrekt vanuit de wensen en verzuchtingen van reizigers en personeel? De coöperatieve spoorwegmaatschappij biedt perspectief.

Naar een coöperatieve bestuursvorm

Als we de NMBS van een naamloze vennootschap in een publieke coöperatie willen omvormen dan moeten er twee entiteiten worden gecreëerd. Enerzijds de coöperatie die instaat voor de dagdagelijkse uitbating en het personeelsbestand, anderzijds de overheid die de nodige middelen ter beschikking stelt. De overheidsentiteit is een louter financieel orgaan.

De raad van bestuur van de coöperatie kan volgens een verdeelsleutel worden samengesteld uit een vertegenwoordiging van personeel, reizigers en het maatschappelijke middenveld. De onderneming wordt zo een gemeenschapsgestuurde onderneming.

Een coöperatieve spoorwegmaatschappij heeft het voordeel dat het veel meer ruimte biedt voor nieuwe ideeën en initiatieven. Het kan ook sneller en efficiënter werken omdat het niet-bureaucratisch van aard is. De coöperatie heeft tegelijk een sterk sociaal gelaat, ze zorgt via overlegcomités, bevragingen en inspraakmomenten voor een harmonieuze relatie tussen zowel het personeel als de klant, de reiziger.

In de coöperatieve onderneming geen riante lonen en salarissen. Een onderneming waarin iedereen een stem heeft, waar veel oog is voor service en veiligheid. Kortom een eerlijke en sociale onderneming die goed is voor zowel het personeel als de reiziger.

Delen:

1 Trackback / Pingback

  1. Railcoop wil eerste coöperatieve spoorwegmaatschappij van Europa worden – Mobiliteit van Morgen

Geef een reactie